UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

zahájení provozu školy je stanoveno na pondělí 25. 5. 2020. Dle pokynů MŠMT bude vyučování probíhat následovně:

Vstup do školy bude umožněn jen žákům. Ve škole bude dostatek dezinfekčních prostředků, žáci se budou řídit pokyny vyučujících k jejich používání. Pedagogové odvedou žáky do prostor určených k převléknutí a následně do učebny. Žáci školy budou rozděleni do skupin dle ročníků. Ve společných prostorách nosí všichni přítomní roušky (žák bude mít nejméně dvě roušky a sáček na uložení použité), ve třídě se mohou roušky odložit při dodržení předepsaného odstupu. Vzdělávací aktivity budou probíhat ve skupinách, začátek v 8.00 hodin (ranní družina není povolena). Přestávky a stravování budou organizovány tak, aby se skupiny nepotkávaly. Kuchyň bude v provozu. Výuka bude probíhat pro 1. – 3. ročník do 11.45 hodin, pro 4. a 5. ročník do 12.40 hodin. Po jeho ukončení mohou žáci odcházet domů. Provoz školy bude následně pokračovat v určených skupinách do 15.45 hodin formou zájmových aktivit – pokud to počasí dovolí, tak venku. Prosíme rodiče, aby si žáky vyzvedávali co nejdříve.

Prosíme o vyplnění ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ a jeho odevzdání v den nástupu žáků do školy. Prohlášení najdete ZDE, nebo si ho můžete vyzvednout ve škole. Zájem o docházku do školy vyjádřete, prosím, do 18. 5. 2020 – viz anketa ve školním e-mailu.

Těšíme se na setkání, přejeme hodně zdraví a děkujeme za spolupráci.

Dagmar Sieglová, ředitelka školy

Upozornění školní jídelny:

Vážení rodiče,

z důvodu stále se zvyšujících cen potravin jsme nuceni upravit výši platby obědů. Od 1. března 2020 budeme počítat jeden oběd pro žáky od 6 do 10 let 24,- Kč a od 11 do 14 let 26,- Kč. Je to jediná možnost, jak zachovat kvalitu a pestrost jídel.

Děkujeme za pochopení

Aktuality:

 • Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ naleznete ZDE
 • Zápis žáků do prvního ročníku školního roku 2020/2021 proběhne v pondělí 6. dubna 2020 od 15.00 hodin. K zápisu se dostaví žáci narození od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, dále žáci s loňským odkladem školní docházky a žáci, kteří budou o odklad školní docházky žádat. S sebou si zákonní zástupci žáků vezmou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a vyplněný dotazník (k dispozici v MŠ). Dále rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
 • Plavecký výcvik se v tomto školním roce z důvodu mimořádných opatření ruší. Poplatek za výcvik budeme vracet.
 • 4. 12. 2020 – Mikulášská nadílka
 • 7. 12. 2020 - Rozsvěcení stromu v Malé Čermné – vystoupení žáků
 • 12. 12. 2020 – Vánoce na zámku
 • 9. 4. 2020 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
 • Jaro 2020 - plavání (další informace v průběhu roku)
 • 3. 2. - 9. 2. 2020 JARNÍ PRÁZDNINY
 • 31. 1. 2020 POLOLETNÍ PRÁZDNINY
 • 21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 VÁNOČNÍ (uzavřena i MŠ)
 • 29. 10. - 30. 10. 2019 PODZIMNÍ PRÁZDNINY
 • 2. 9. 2019 Začátek školního roku

  Šablony

  Název projektu:"SPOLEČNĚ A S RADOSTÍ 2"

  Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0012863

  Projekt je financován z OPVVV

 • Spolupracují s námi: