Školská rada je tříčlenná, vedení školy radě předkládá výroční zprávu, školní řád a další významné dokumenty, ke kterým se rada vyjadřuje.

Předseda – Mgr. Jaroslava Špuláková

Členové – Bc. Jaroslava Sejkorová, Marie Raková

Spolupracují s námi: