Zaměstnanci školy

Mgr. Dagmar Sieglová ředitelka, výchovný poradce
Mgr. Jaroslava Špuláková učitelka, koordinátor ŠVP a zástupce ředitele
Mgr. Lucie Füsiová učitelka, metodik prevence a koordinátor SVPU
Mgr. Eva Matějková učitelka, koordinátor enviromentální výchovy
Adriana Mášová vychovatelka ve školní družině
Iva Tocháčková školnice, uklizečka
Milena Tupcová účetní, hospodářka
Petra Češpivová vedoucí stravování, kuchařka
Marie Sitková kuchařka, školnice v MŠ

Spolupracují s námi: